Полезни линкове по Техническа информатика 1:Симулация на мултиплексори и демултиплексори

Конвертор oт десетично число в двоично с плаваща запетая

...и указания, как да го направим самички

Конвертор от всякакви във всякакви бройни системи

Пак конвертор, с малко по-малко възможности, но пък повечко обяснения

Flip-Flops

Манипулации с KV-Diagramm